Mua code offer: LH 01664 024 382 |Skype: nguyenkhoihd | Facebook.com/nguyenkhoihd

Hướng dẫn cách điền mẫu W8-BEN và gửi W8-BEN (2014) miễn phí

Đối với Tài khoản Chung, mỗi chủ tài khoản phải điền một mẫu riêng. Mẫu
W-8BEN phải được điền chính xác mà không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu quý
khách điền sai, vui lòng viết lại từ đầu vào mẫu mới.
Không sử dụng bút xóa hay bất kỳ công cụ sửa nào khác.Tất cả các Mẫu W phải được điền bằng Tiếng Anh 

A. Vui lòng đọc phần này và các hướng dẫn liên quan để đảm bảo quý khách điền đúng mẫu W.

B. PHẦN I (Nhận điện Chủ Sở Hữu Thụ Hưởng)
Dòng 1 Tên Đầy đủ (Họ và Tên).
Dòng 2 Quốc gia nơi có Quốc Tịch
Dòng 3 Điền địa chỉ đường đầy đủ vào dòng thứ nhất và Thành phố hoặc thị xã, tiểu bang hoặc tỉnh bao gồm mã bưu điện vào dòng thứ 2.
KHÔNG SỬ DỤNG:
Địa chỉ Hòm thư hoặc địa chỉ nhận thư hộ
Tên của bên thứ ba
Địa chỉ tại một Tổ chức tài chính
Địa chỉ tại Hoa Kỳ
Dòng 4 Chỉ điền địa chỉ gửi thư nếu khác với địa chỉ Thường trú.
Lưu ý: Nếu một địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ được điền, cần giải thích/nêu lý do bằng văn bản về việc sử dụng địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ.
Nếu quốc gia khác với quốc gia trong địa chỉ thường trú thì cần giải thích bằng văn bản.
Dòng 5 Điền Mã Số Thuế Hoa Kỳ (TIN) của quý khách. Mã số này có thể là Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc
Mã Số Thuế Cá Nhân Hoa Kỳ (ITIN).
Mã số TIN hợp lệ luôn gồm có 9 chữ số..
Mã số TIN không được::
(1) chứa bất kỳ ký tự nào khác ngoài số,
(2) chứa ít hơn hoặc nhiều hơn chín chữ số,
(3) chứa chín chữ số giống nhau, hoặc
(4) chứa chín số liên tiếp (cho dù theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần).
Dòng 6 Điền mã số thuế ngoài Hoa Kỳ của quý khách. Nếu quý khách không có mã số thuế nước ngoài, đến
Dòng 8 và viết ngày sinh của quý khách (Tháng dạng 2 chữ số/Ngày dạng 2 chữ số/Năm dạng 4 chữ số).
Dòng 7 KHÔNG LIỆT KÊ SỐ TÀI KHOẢN vì làm như vậy có thể hạn chế mẫu ở những tài khoản được liệt kê và quý khách có thể phải điền thêm một mẫu khác cho các tài khoản khác.
Lưu ý: Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho W-8BEN để biết thêm hướng dẫn về ai là đối tượng thụ hưởng.

C. PHẦN II (Yêu cầu về Quyền Lợi Theo Hiệp Định Thuế)
Dòng 9 và 10 Chỉ điền phần này nếu quý khách là người cư trú tại quốc gia tham gia hiệp định và có quyền yêu cầu các quyền lợi theo hiệp định thuế, nghĩa là nếu quý khách đang nhận thu nhập cố định hoặc có thể xác định, hàng năm hoặc định kỳ (FDAP), ví dụ như các khoản thanh toán cổ tức và các khoản thanh toán là từ các nguồn tại Hoa Kỳ. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về điều kiện để có thể yêu cầu các quyền lợi theo hiệp định thuế, chúng tôi đề nghị quý khách nên xin tư vấn thuế độc lập

D. PHẦN III (Xác nhận)
1. Vui lòng ký vào mẫu và viết tên quý khách bằng chữ in vào dòng bên dưới chữ ký.
2. Vui lòng đề ngày vào mẫu theo định dạng Tháng dạng 2 chữ số/Ngày dạng 2 chữ số/Năm dạng 4 chữ số.
3. Nếu quý khách ký thay mặt cho người được nêu trên Dòng 1, vui lòng điền vào trường tư cách.

Lưu ý: Mẫu W-8BEN này không thể ký dựa trên một Giấy Ủy Quyền chung (POA) trừ khi tài liệu POA đề cập cụ thể rằng người đại diện/người được ủy quyền có thể ký các vấn đề thuế hoặc trên các mẫu khai thuế (và một bản sao được cung cấp hoặc giữ lại) hoặc nếu Mẫu 2848 của IRS được cung cấp

Share SSH Changer - Fake ip theo list SSH

Share SSH Changer - Fake ip theo list SSH


Tải PM: tại đây
- Tải về và giải nén file
- Mở phần mềm, kéo list SSH thả vào giao diện phần mềm, List SSH file dạng đuôi TXT
- Listen Port mặc định 1080 có thể đổi 
- Time out (nên để 5 hoặc 10s), khi SSH nào bị Die sẽ tự động connect sang con SSH tới khi có con SSH Live và Connect thành công 

Phần mềm check Email sống chết FREE

Phần mềm check Email sống chết giúp check list email hàng loạt


Bạn có thể tải nó ngay tại đây nhé

Vì sự thành công của bạn
Kết nối với tôi
Khôi Nguyễn
Facebook: http://nguyenvankhoi.com/facebookmy
Youtube: http://nguyenvankhoi.com/youtubemy
Phone: 0969 586 115
Skype: nguyenkhoihd
Website: http://nguyenvankhoi.com

Hướng Dẫn cách sử dụng Roboform Làm Offer- Với Roboform sẽ rất có ích cho bạn khi điền các thông tin đăng ký thành viên với một trang web, nó sẽ điền trong tic tắc rất nhanh và hiệu nghiệm, giúp chúng ta làm việc hiệu quả và bớt nhàm chán công việc hơn.

- Khi bạn đăng ký thành viên tại một trang web như :

+ Tạo các tài khoản kiếm tiền tại các trang kiếm tiền

+ Đăng ký thành viên tại một forum, một trang web

+ Khi bạn làm PTS- Offer, cần điền nhanh các thông tin đăng ký.

Nếu các bạn chưa biết sử dụng nó, hãy thử xem! Sẽ rất hữu hiệu đó!

Bước 1 : Download và cài đặt Roboform

1. Link download: tại đây

2. Cài đặt:

Nhớ click chọn Install Adapter that allows RoboForm to work in Netscape and Mozilla để Roboform làm việc với Firefox.Chọn Skip để tiếp tục:Chọn Install Now để Roboform được cài vào Firefox (nếu các bạn dùng Firefox , còn nếu chỉ có Internet Explorer thì đoạn này bỏ qua):
Chọn Restart Firefox để Roboform bắt đầu làm việc:
Bước 2: Sử dụng Roboform
- Sau khi cài đặt xong, Roboform sẽ tạo một thanh công cụ trên trình duyệt Frifore, và biểu tượng của nó được đặt trên khay đồng hồ.

1. Tạo các nút Identities
- Bạn có thể tạo ra các nút Identities khác nhau với các mẫu điền form khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng của bạn.
- Để tạo nút Identities, có 2 cách như sau :

a. Cách 1: Click chuột phải vào biểu tượng của Roboform ở khay đồng hồ và làm theo hình:b. Cách 2: Click vào thanh công cụ của Roboform tích hợp trên trình duyệt:- Sau khi kích chữ New để tạo nút Identities, hiên bảng, bạn điền tên Identities tuỳ theo mục đích form đó để làm gì, ví dụ tôi tạo một form chỉ để đăng ký các trang kiếm tiền, tôi đặt tên là DK-kiem tien như hình dưới:


- Khi nhấn Ok, nút Identities được tạo ra trên thanh công cụ Roboform trình duyệt- Nhấn nút Ok, hiện lên một bảng gồm các tab để bạn điền các thông tin form với nút Identities bạn vừa tạo.

* Phần tab Person chỉ cần điền info như hình dưới:
+ Name (3 ô, First-họ của bạn, Mid-tên đệm, Last-Tên của bạn)
+ Email : điền email của bạn ứng với mục đích đăng ký của form bạn tạo* Tiếp theo là các tab Address, Authentication, Credit Card (nếu cần):
- Tab Authentication
+ Favorite User ID : Chính là Username của bạn cần đăng ký
+ Favorite Password : Đây chính là pass bạn đặt cho mục đích tạo form của bạn
- Tab Address+ Address Line 1,2 : địa chỉ đăng ký của bạn
+ City, Province : thành phố bạn dùng để đăng ký* Sau khi điền đầy đủ info cần thiết, click Save & Close ở góc trên bên trái chương trình để Roboform lưu lại tất cả info.

* Sau khi đã lưu, info của chúng ta sẽ được tạo thành một button trên thanh công cụ Roboform như hình dưới, lúc này khi cần điền info vào form, chỉ cần click vào là Roboform sẽ tự điền rất nhanh. Điều này có nghĩa là : Khi bạn muốn điền thông tin vào form của các trang web kiếm tiền khi bạn đăng ký tài khoản hay khi làm Offer thì Roboform sẽ sử dụng các thông tin khi bạn đăng ký trong roboform(khi tạo nútIdentities) để điền vào các mục tương ứng trong form trang web ta đăng ký.
Theo mặc định Roboform chỉ hiện 2 button, nếu muốn hiện thêm thì bạn vào Tab:Tất cả các file Robo (*.rfp) này sẽ được lưu trong thư mục My Documents\My RoboForm Data\Default Profile. Bạn chỉ cần lưu thư mục này vào USB hoặc đĩa mềm, khi sang máy khác, rồi copy thư mục này vào My Documents của máy đó sau khi cài Roboform là có thể tiếp tục xài cho những lần sau. Còn với Robo2go thì chỉ cần chạy ngay trên USB.

Trong một số trường hợp thì Roboform làm việc không tốt lắm, có nghĩa là đôi khi nó không nhận ra form và điền không đầy đủ.

Khi sử dụng Roboform các bạn chú ý lúc login bất kỳ account gì đó, khi Enter nó có hỏi mình có lưu Username&Password lại không (để tự động điền form đăng nhập nếu lần sau vào lại trang này), thì phải tùy hoàn cảnh, nếu ở nhà thì có thể được, còn ở tiệm net, dù máy có cài chương trình đóng băng hay không cũng không nên lưu!

Hình Thức Kiếm Tiền Từ Survey - Offer là gì?

Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ tham gia vào các hình thức làm việc trên mạng, và trong số đó , đơn giản nhất, nhẹ nhàng và hiệu quả nhất có lẽ là Survey và Offers. Nhưng liệu bạn có hiểu rõ về bản chất của Offer và các Survey ( khảo sát) hay không?
Làm Offer có nhiều loại, và điền vào các Survey (khảo sát) cũng là một dạng Offer. Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp về Survey và Offers kèm theo lời giải thích :

 1. Off & Survey có thật không , tại sao họ trả tiền cho bạn ?
Quả thật là có rất nhiều những công ty nghiên cứu thị trường trên thế giới.Những công ty muốn quảng bá sản phẩm thuê họ nghiên cứu thị trường đánh giá sản phẩm hộ , và họ trả tiền cho những công ty này để làm việc đó , những công ty này lại chia lại cho bạn một phần nhỏ lợi nhuận để bạn tham gia đánh giá cho sản phẩm giúp họ , vì thế mà bạn được trả tiền. 

2.Tại sao lại có các công ty chuyên về Offer & Survey ?
   Khi một công ty nung nấu ý định tạo ra sản phẩm hay muốn bạn đánh giá về 1 sản phẩm đã tồn tại của họ ,nếu chỉ để đánh giá về 1 sản phẩm , họ không thể trả nhiều tiền cho bạn, họ buộc phải nhờ đến các công ty nghiên cứu thị trường , công việc của các công ty này là gộp nhiều khảo sát của nhiều công ty vào thành một gói ,lúc đó nếu có 10 công ty cần nghiên cứu thị trường thì giá trị của gói Off & Survey đó lại cao hơn gấp 10 , và cho bạn làm tất cả những Offer & Survey đó, bạn nhận tiền của 10 quảng cáo và khảo sát đó. Số tiền lúc đó lại thành đáng kể.

3.Bạn sẽ phải làm gì khi tham gia làm Off & Survey ?
Vì là khảo sát, nên bạn sẽ hoặc đăng kí dùng thử sản phẩm , hoặc nhận xét về 1 sản phẩm nào đó : thuốc giảm béo , đồ ăn , phần mềm …Các cuộc điều tra nói chung khá thú vị và các công ty này đánh giá cao những ý kiến của bạn.

4.Cách thức làm việc sẽ như nào ?
Bạn đăng kí tham gia 1 trang Offer hay Survey online , nhập vào tên tuổi địa chỉ của bạn, và điều kiện đủ là thông tin về tài khoản của bạn để họ trả tiền cho bạn. Sau khi đăng kí xong bạn sẽ thấy hiện ra một loạt các gói quảng cáo, khảo sát mà nhà quảng cáo đã cung cấp sẵn, những link mời sẽ chứa một liên kết trực tiếp đến nhà khảo sát và bạn chỉ việc thực hiện , điền thông tin và các nhận xét của bạn , nói chung là làm theo yêu cầu của quảng cáo,khảo sát đó , như vậy bạn sẽ được nhận tiền.

 5. Họ sẽ trả cho bạn những gì
Phần lớn thì là tiền mặt qua các tài khoản thanh toán mà bạn đã đăng kí, có một số nơi họ không trả tiền trực tiếp mà tặng cho bạn những món quà có giá trị :Amazone Gift Card,hàng hóa : Ipod ,đồ chơi,DVD …. ,khi bạn làm tất nhiên sẽ phải tìm hiểu xem họ muốn gì ở bạn và họ sẽ trả cho bạn cái gì.Thường thì những công ty khảo sát đó sẽ cung cấp thông tin về quà tặng hoặc tiền thưởng ngay ở trang chủ website của họ.

6. Khi tham gia khảo sát, thông tin của bạn sẽ bị đem ra chia nhau và sẽ bị quấy rối ?
Phần nhỏ các công ty làm ăn uy tín luôn giữ bí mật thông tin về bạn , nhưng hiện có một số trang web không đơn giản chỉ được tính như là công ty quảng cáo trả tiền trực tuyến khảo sát các trang web.Có những trang web sẽ đem bán thông tin về bạn cho người khác , có những trang web biến địa chỉ email của bạn thành một hộp thư rác với đầy đủ các thể loại thư spam. Còn các trang web uy tín gửi mail có mục đích chính đáng và sẽ chỉ gửi email cho bạn nếu có một cuộc khảo sát có sẵn, hoặc nếu có các thông tin quan trọng mà họ cần phải thông báo cho bạn .

7.Bạn có nên đóng tiền cho họ để được làm việc ?
Không bao giờ ! Vì tất cả những công ty nghiên cứu thị trường làm ăn nghiêm túc bị cấm thu tiền từ thành viên tham gia , và các bạn luôn có thể tìm các công ty lớn, các tổ chức có uy tín để tham gia , họ không bao giờ bắt bạn đóng xu nào cả.

8. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền và coi nó là nghề nghiệp của bạn ?
Câu trả lời là bạn có thể coi nó là một nghề kiếm thu nhập thêm nhưng khá đủ để bạn trang trải cuộc sống , không nên coi nó như là sự nghiệp của bạn.Vì nó không có tính ổn định ,bạn có thể kiếm nhiều tiền từ nó nhưng vẫn cần có một công việc ổn đinh.

9. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền
So với bọn nước ngoài thì chả là gì , nhưng khi so với nhu nhập bình quân ở Việt Nam ,số tiền ấy là đáng kể : 1 tháng bạn có thể kiếm 500-1000 $ thậm chí là hơn nếu bạn biết bỏ công sức hợp lí.

10. Có đáng để bạn bỏ thời gian không ?
Thứ nhất nó đem lại tiền
Thứ hai nó đơn giản
Thứ ba là nó không bó hẹp thời gian .
Trên đây chỉ là một số hiểu biết và nhận định của mình , mong sẽ giúp đỡ cho mọi người.

Internet

Vì sao nhiều người nghĩ kiếm tiền Online gắn liền với Scam-lừa đảo ?

MMO (Make Money Online) là 1 con đường kiếm tiền gian nan, chông gai với các Newbie (người mới tham gia). Chúng ta được gì khi tham gia MMO? 
- Điều đầu tiên các bạn thấy là số tiền bạn kiếm được. Nhưng không ít người đã không kiếm nổi hoặc không kiếm được số tiền họ mong muốn. Lý do họ không làm được điều đơn giản này bởi lẽ họ đã xác định sai mục tiêu kiếm tiền. Họ chỉ muốn ngồi chơi kiếm tiền, bạn cần biết rằng không bao giờ ai cho không ai cái gì. Vì vậy hãy bỏ ra công sức xứng đáng với số tiền bạn kiếm được. Có rất nhiều người không kiếm được tiền hoặc kiếm được ít tiền hơn cả tiền chi trả internet đã không tiếc chút vốn liếng văn chương phê phán rồi các hình thức khiến những người đang tham gia MMO buồn cười, thậm chí còn phẫn nộ . Vậy tại sao họ không làm được điều mà nhiều người đã thành công ? 
- Thứ 1, mỗi người đều có 1 lĩnh vực riêng ,và rất tiếc MMO không phải là lĩnh vực của họ . 

- Thứ 2, là những kẻ đứng ngoài cuộc nhưng cứ thích thò tay vào chọc ngoáy ,những kẻ này chưa bao giờ tham gia MMO . 

- Thứ 3, họ đã chọn 1 điểm xuất phát sai lầm, hầu hết ai tham gia MMO cũng bắt đầu với việc search từ khóa "kiếm tiền nhanh nhất, nhàn nhất, dễ nhất nhiều nhất" và họ rất may mắn khi có tới hàng triệu kết quả cho từ khóa của họ. Thế rồi sau "giấc mơ" tương đối lâu đó, khó khăn đã nhiều hơn cả những điều tốt đẹp trong các bài viết họ tìm được, và rồi những kẻ lừa đảo (các trang web SCAM-lừa đảo) đã bóp chết giấc mơ đó, đánh cắp thời gian công sức của họ, kèm theo đó xóa luôn cái ý nghĩ "kiếm tiền trên mạng " ra khỏi bộ nhớ của họ. 

- Thứ 4, mỗi công việc đều mang đặc thù riêng của nó và MMO không nằm ngoài lý thuyết này. Newbie tham gia MMO để kiếm tiền, vậy thì kết quả đầu tiên ảnh hưởng rất mạnh đến ý chí kiếm tiền của họ. Các chỉ tiêu như được thanh toán hay không, số tiền họ nhận được có như mong muốn hay không, nếu các chỉ số trên tốt đẹp như họ mong muốn thì có lẽ họ sẽ suy xét về kiếm tiền 1 cách nghiêm túc. 

- Thứ 5, có thể tính cách của họ không cho phép họ tiếp tục. Tâm lý của toàn bộ Newbie khi tham gia MMO là bằng mọi giá kiếm ngay được khoản tiền đầu tiên hoặc kiếm được thật nhiều tiền và thật buồn khi sự hào hứng ý chí đó của họ giảm dần, ít hơn và chấm hết. 

- Thứ 6, Cũng là lý do chủ yếu khiến họ không thể đủ niềm tin ,ý chí cũng như sức lực để tiến bước, đó là không chịu tìm hiểu thông tin. Điều này cũng giống như chúng ta bỏ thời gian để đi học vậy ,nếu không tham khảo, đọc kĩ chúng ta sẽ không thể tối ưu cách kiếm tiền. Nhưng việc học hỏi ở đây rất ít ỏi, bạn chỉ cần đọc 1 số bài viết kiếm tiền có giá trị như vậy là bạn đã tốt nghiệp lớp trung học phổ thông của MMO rồi, đọc thêm cũng chỉ mang tính cập nhật, tri thức luôn cần ở mọi nơi. 
Vậy tóm lại để bạn không bỏ cuộc giữa chừng khi tham gia MMO bạn phải rút ra kinh nghiệm gì? 
1. MMO chỉ mang tính chất của 1 việc làm thêm bán thời gian trừ khi bạn coi nó là công việc chính thức. 
2. Để giải quyết mối quan tâm số 1 về tiền bạc hãy tìm tới các trang uy tín nhất, có số tiền mức thanh toán tối thiểu (minimum payout) cực thấp, chỉ 10 phút là bạn có thể tạo ra động lực cho chính mình. 
3. Hãy tìm hiểu chính xác về khả năng kiếm tiền trên mạng ,nếu cảm thấy không phù hợp thì hãy quay lại vào 1 thời điểm khác. Và hãy bỏ ra công sức xứng đáng nếu muốn kiếm được số tiến bạn mong muốn, nếu chỉ bỏ ra tí tẹo công sức thì bạn sẽ tự tay kí tên vào "đơn xin nghỉ việc" 

Internet 

Hướng dẫn cách làm offer và các dạng offer cho newbie mới bắt đầu

Các offer free dù rất nhiều dạng nhưng cơ bạn chỉ có các dạng sau thôi. Các bạn nắm vững những dạng này là có thể làm hầu hết các offer free.1) Dạng Yes/No :
Chú ý 1) Đầu tiên thường bắt các bạn điền các thông tin như email, zipcode, address, phone...
Sau Ra các trang bắt bạn chọn yes/no :
Tiếp ra trang có một dòng Yes No . Thì các bạn chọn một cái Yes và làm cho nó đừng chọn No hết là nó không trả tiền đâu. Các bạn không muốn chọn cái Yes này thì chọn No sẽ ra một cái dòng Yes No khác. Khi ấy các bạn chọn Yes của dòng Yes No mới có hình banner mới ấy xem dễ làm hơn thì điền nhấn Submit. Nếu báo lỗi thì điền lại cho đúng hoặc điền No để ra banner khác làm. Nói chung là bạn cứ làm thế nào chọn Yes một vài cái nhấn Submit không báo lỗi là dc (nhận biết khi ấy ra một dòng Yes No mới).

Chú ý 2) Trong một site offer thường có rất nhiều offer dạng này bạn nên làm tầm 2 cái thôi.

2) Dạng Surveys :
Ví dụ như BigBuckSurveys , ConsumerExpressions, Surveys For Fun - Home Depot , WinningSurveys-Win .........
Đầu tiên nó cũng bắt bạn điền các thông tin như email, phone, address, city state zipcode....
Sau đó sang trang bắt bạn tích các lựa chọn bước này chú ý :
Chú ý: Chỉ chọn chỗ nào có dấu * ở góc trên trái mỗi chỗ chọn (chỗ không sao mà chọn thì các bạn điền chán mới xong dc)
Chỗ nào nhiều ô vuông thì chỉ chọn một ô hoặc chọn None… ở cuối
Chỗ * Yes – No chọn No thank… hết không chọn Yes

3) Dạng Party with a Star
Loại này có đặc điểm là trên 1 site offer có nhiều offer loại này nếu bạn làm đúng thì có thể được tiền tất cả các offer.
Đầu tiên nó bắt bạn điền các thông tin. Chú ý là hình ảnh là Nam thì bọn chọn mình là nữ, hình ảnh là nữ nên chọn mình là nam. vì là Party with a Star mà hihi.
Thêm nữa là nên tích cực chọn Yes một chút tất nhiên là chọn cái mà hoàn thành nhanh nhất ấy. Gặp cái khó thì chọn No lại và chọn cái Yes khác dễ làm hơn.
Mỗi offer fải làm theo 1 cách khác nhau, đừng giống y hệt nhau.

4) Paid to sign up
Loại này bắt bạn đăng ký là thành viên khi bạn đăng ký là thành viên xong và vào email confirm nữa là ok. Loại này dễ được tiền nhất đấy. Nhưng nó có rất nhiều kiểu nhưng đại thể là những bước như thế này :
B1) Điền các thông tin của bản thân
B2) Làm theo hướng dẫn của họ. Bạn chú ý các nút thông báo của họ như Next, Continus, No thanks, Skip, Next Step, ....
B3) Khi hoàn thành thường có những từ sau : Finished, Successfull, Complete offer, Complete your registration, thank you, thanks, Last step ( ấn vào nút này là hoàn thành ), finishe joining...

5) Confirm Email :
bạn vào email chú ý vào cả inbox và mục spam nhé. Cứ thấy các email có chữ này thì vào : confirm, Confirmation, verification,

**) 1 số kinh nghiệm thêm :

Các offer đều thích bạn chọn Yes nhiều nhiều cho nó nhưng tốt nhất nên làm một vài cái thôi.
Các offer giống nhau thì bạn phải làm khác đi một chút chứ đừng giống nhau y hệt.
Bạn nên làm tốc độ vừa vừa thôi đừng quá nhanh.


Thuật ngữ kiếm tiền online CPA-CPS-CPM-CPC-CPI là gì?

Đây là những kiến thức cơ bản mà bạn phải tìm hiểu đầu tiên khi bắt tay vào kiếm tiền Online để hiểu rõ mình đang làm cái gì và vì sao có thu nhập từ nó.Những thuật ngữ trên là những thuật ngữ cơ bản nhất và phổ biến nhất còn các loại hình khác thì mình chưa từng tiềm hiểu đến nên bạn có thể google thêm những cái mà bạn cần.
Nếu thấy thích thì bạn có thể xem qua loạt bài viết hướng dẫn kiếm tiền trên mạng tại blog mình nhé.
Ở đây mình có lấy một số hình ảnh từ Adpia.vn để mô phỏng cho các bạn xem qua nhé hi vọng điều này sẽ không sao cả nhỉ?

1.CPA là gì?


CPA (Cost Per Action) là phương thức quảng cáo mà ở đó người thuê quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động hoặc sự chuyển đổi đủ điều kiện, như hoàn thành mẩu đăng ký, tham gia sự kiện, tải phần mềm ứng dụng… sau khi click một banner được đặt tại trang liên kết
Như trong hình bạn thấy thì cứ hoàn thành một truy trình làm thẻ tín dụng (chưa cần kích hoạt) thì bạn nhận được 945.000đ tiền doanh thu, thế nên công việc của bạn là đi giới thiệu, quảng bá sao cho người ta đăng ký sử dụng cái này đó chính là CPA (trả tiền cho hành động).

2.CPS là gì?


CPS (Cost Per Sale) là phương thức quảng cáo mà ở đó chi phí quảng cáo được thanh toán dựa trên doanh thu bán hàng. Khi khách hàng thực hiện mua sắm trên trang của nhà bán lẻ sau khi được chuyển tới thông qua link quảng cáo hoặc banner được đặt tại các trang liên kết, thì các nhà bán lẻ này sẽ trích một phần doanh thu của mình để chi trả cho các trang web liên kết.
Ví du: 

Chiến dịch CPS tại Accestrade

Với chiến dịch trên thì cứ một người tải game Vua Hải Tặc ở trên về thì bạn vẫn chưa được tiền đâu nhưng nếu người đó chơi game và nạp tiền vào trong đó thì bạn sẽ được 21% số tiền đó trong suốt vòng đời của Game.Những kiểu cách như thế gọi là là CPS (trả tiền trên danh thu).

3.CPM là gì?CPM là gì?

CPM (Cost Per Mile ) – Đây là loại quảng cáo trả tiền theo số lần hiển thị. Website của bạn càng có nhiều người xem và số trang mà họ xem càng nhiều thì bạn càng được trả nhiều tiền. Công việc của bạn chỉ là đặt quảng cáo trên website, phát triển sao cho thật nhiều người biết đến website của bạn.
4.CPC là gì?CPC (Cost Per Click) Giá mỗi lần nhấp chuột (CPC) là số tiền bạn kiếm được mỗi lần người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. CPC cho bất kỳ quảng cáo nào đều do nhà quảng cáo xác định; một số nhà quảng cáo có thể sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần nhấp chuột so với các nhà quảng cáo khác, tùy vào thứ mà họ đang quảng cáo.
Với cái CPM ở trên thì khi bạn đặt banner quảng cáo cứ 1000 view là bạn có tiền dựa vào chỉ số CPM còn với thằng CPC này cứ có click là bạn có tiền, số tiền = số Click * CPC.
Ví dụ:
Như trong hình bạn thấy CPC giao động từ 0.03$ -> 0.05$, thường để kiếm tiền với hình thức này bạn phải có một Blog or Website để đặt quảng cáo lên.
5.CPI là gì?CPI (Cost Per Install) Thanh toán theo lượt cài đặt: Là hình thức hợp tác kinh doanh, trong đó Nhà cung cấp sẽ trả tiền khi có khách hàng thực hiện hành động tải và cài đặt ứng dụng,phần mềm hoặc các loại nội dung số khác thông qua link quảng bá của hệ thống.
Hình thức này có thể nói trước đây rất rất phổ biến luôn và chiếm phần lớn danh thu mmo là của nó cả.Với hình thức này thì có rất nhiều cách để phát triển nội dụng – niche site để chiến nó.Nếu bạn am hiểu về MMO thì chắc từng nghe qua Offer rồi chứ nhỉ, trước đây một số anh chị kiếm tiền qua việc cài đặt app với CPI rất cao và tiền thu lại con số rất khủng, đương nhiên là họ dùng thủ thuật chủ yếu.
Hẳn bạn cũng từng tải game cho điện thoại rồi đúng không nào? Mỗi lượt tải như vậy thì người chủ nội dung sẽ có khoản thu nhập nào đó theo CPI của game đó.Trước đây thu nhập này chủ yêu từ cái Wap game rất nhiều nhưng hiện nay nó không còn mạnh nữa thay vào đó là các làm khác nhau chỉ dân Offer trong nghề là biết.
Nguồn Mang Xh Việt

Phần mềm Scan email và kiểm tra email sống chết

Chào anh em MMO, chúc mọi người năm mới phát tài phát lộc
Xin giới thiệu với mọi người phần mềm Scan Email có tên iscanPro của tác giả TonyHung.vn

6 cách nghiên cứu từ khóa để SEO hiệu quả

Sự liên hệ giữa truy vấn (tìm kiếm) và từ khóa là trọng tâm của quảng cáo tìm kiếm Google – AdWords. Sau đây là những thủ thuật, cách nghiên cứu từ khóa để SEO hiệu quả mà nhà quảng cáo có thể thực hiện để nâng cao năng suất.

15 phút để tối ưu website với những thủ thuật SEO đơn giản


Đối với các người làm SEO, việc này sẽ như một lời nhắc nhở về những gì cần được kiểm tra hàng ngày cho một trang web và có thể được thực hiện khá nhanh chóng. Trong thực tế, bạn có thể giải quyết các việc dưới đây trong 1 tuần, tôi tin rằng khi tối ưu website chuẩn SEO bạn sẽ mang lại cho trang web của mình khá nhiều lưu lượng truy cập.

Các khái niệm trong SEO giúp lên TOP google dễ dàngA. Các khái niệm SEO cơ bản

Algorithm là gì?

Thuật ngữ Algorithm trong các khái niệm SEO cơ bản còn được gọi là thuật toán. Nó được xây dựng để tính toán, giải quyết các dữ liệu và các công việc khác theo trình tự đã được lập trình sẵn dựa trên các thông số nhất định. Đối với SEO, thuật toán này chính là công thức được các công cụ tìm kiếm sử dụng để thu thập, đánh giá và xếp hạng các website theo từ khóa trên các trang hiển thị kết quả tìm kiếm. Trên thực tế, các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing… đều có 1 thuật toán algorithm khác nhau.

Hướng dẫn SEO website mới từ A tới Z

Bài viết được tác giả Jam Việt đăng tải tại website cá nhân jamviet.com đã chia sẻ đầy đủ quy trình hướng dẫn SEO website mới. Chúng tôi xin đăng tải lại để những người mới có cái nhìn hình dung tổng thể trong quy trình làm SEO cho website mới.

Cách tìm hiểu một network trước khi làm offer


Sau vài hôm mò mẫm đọc một số bài viết liên quan đến tiêu đề, hôm nay mình xin chia sẻ những gì mình tích cóp được về việc nghiên cứu 1 Network ( trên Aff) trước khi chiến cho anh em tham khảo. Vì cũng có topic hỏi có nên chiến Net này NET kia hay ko.

Hướng dẫn fix lỗi lead đúp điểm code offer v2 Duy Mười

Bạn nào đang dùng code v2 code DuyMuoi bị lỗi lead đúp điểm khi làm offer, khắc phục như sau:
Bước 1: Tải file fix lỗi
Link tải: Liên hệ Fb.com/nguyenkhoihd
Bước 2: Upload file tải về lên thư mục gốc trên host ( Public_html)
Bước 3: Giải nén file đã upload để hoàn thành việc fix lỗi
Lưu ý file tải xuống đã ở dạng file nén, các bạn chỉ việc tải về và upload lên, giải nén ko chỉnh sửa gì thêm

Tuyển mem Online làm Offer PC Pay tuần


Tuyển mem ONLINE làm Offer PC

Tuyển nhân viên làm offers PC (online)
**Mình cần tuyển SLL mem làm offers PC dạng Banner.

Yêu cầu:
**Sử dụng sock vip 72 để làm việc (mem tự lo)
**Mem đã biết làm thành thục bên Off PC vì mình k nhận newbiew và mình cũng không có nhiều thời gian để hướng dẫn.

Số lượng tuyển:15 – 20 người. vì bên mình có 5 site nên cần tuyển nhiều.

Đối tượng tuyển:
**Ưu tiên mem đã biết làm và có thể làm việc full time.
**Ưu tiên mem nữ

Rate điểm cực cao.
Vấn đề net die mình k đc paid nếu k phải do mem làm sai.
Mình vẫn paid 100% Số tiền mem làm được.

- Mỗi tuần Mình trả lương cho các bạn một lần. cuối tháng sẽ thưởng cho những nhân viên đạt chỉ tiêu chúng tôi đề ra. 180-200$ sẽ được thưởng thêm. Tối chủ nhật nạp báo cáo trước 9h tối. sang t2 sẽ pay cho anh em đầy đủ.

-Tất cả đều pay qua TK Dongabank, vietcombank.


Thông tin liên hệ (Trực Tiếp) Skype: phamdinhkhoan
Facebook: https://www.facebook.com/vukhoan.pham
SĐT: 0974.507.012***Mình chỉ nhận mem đủ yêu cầu.

Bài viết dành cho các Admin site Network - Site Offer


Với nền tảng đã được định hình từ nhiều người đi trước và chúng mình là những người tiếp bước theo sau. Nhưng theo thời gian thị trường có sự chuyển biến lớn và offer Vn cũng đang trên những con đường mới. Và cho đến bây giờ sự phát triển của offer VN đang gặp những khó khăn mới những khó khăn mà lý do mà chính chúng ta tạo nên. Có thể nói offer Vn đang rất phát triển về số lượng nhưng lại rất hạn chế về chất lượng. Với đà phát triển này chẳng mấy chốc chúng ta sẽ chỉ có một con đường để đi là “ từ bỏ” . Vì sao mình nói vậy ? Thực tế đã cho thấy rằng số lượng các site mở ra đã đi chưa đúng con đường. Vâng cheat ! Cheat là cách làm phổ thông của offer Việt nhưng với những cách làm và chiến lược làm còn chưa được các admin định hình một cách rõ rệt dẫn đến tỷ lệ pay kém và lock Net cao, thiệt hại cho thương hiệu “ offer việt “ nói chung và cho tât cả những ai tham gia nói riêng. Ai cũng mong kiếm được tiền và được càng nhiều tiền càng tốt nhưng sự thật cho đến bây giờ thì sao ? Reg net kém tỷ lệ lock cao các admin đành phải ngậm ngùi “ xin lỗi “ mem vì không có tiền trả. Offer là dành cho tất cả mọi người đặc biệt là các thành viên làm trong khâu cuối cùng. Các bạn đa bỏ ra rất nhiều công sức để “ cày cuốc” và sự đáp lại những công sức bỏ ra cho các bạn là gì thì các bạn đã hiểu rõ . Vì sao mình chỉ nhận được ngần đó thôi vì sao các admin lại “sorry” . Xin nói với các bạn là các admin cũng không muốn thế đâu ? Có nhiều admin tự bỏ tiền ra trả trước cho anh em để anh em tiếp tục công việc của mình để hi vọng một điều duy nhất là Net pay. Và rồi thì sao thì các bạn đã biết quá rõ rồi.Con người thì có nhiều kiểu khác nhau có người đi gian lận và cũng có người không muốn nhưng vẫn phải làm .Mặc dù kinh nghiệm của mình còn quá ít ỏi nhưng đây là những lời chia sẻ của mình đến các anh em trong cộng đồng mmo offer Việt chúng ta. Mình rất mong muốn rằng mọi người chia sẻ với nhau nhiều hơn để xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Mỗi hành động của các bạn sẽ làm 1 ảnh hưởng nào đó cho offer Việt trong tương lai.

Mình đã viết một bài tổng thể về hệ thống làm việc và cách chơi offer Tìm hiểu hệ thống CPA Network. Nhưng do bài viết còn quá tổng quát nên mình viết tiếp những bước chi tiết hơn cho mọi người. Nếu còn thiếu gì và không đúng cho nào rất mong mọi người chia sẻ. Với những bài viết của mình chỉ dành cho các admin vì đây là công việc của các admin. Sự thành công của các admin cũng là cuộc sống của mem và tương lai của offer VN.

Có lẽ với offer Việt đăng ký Network là khó khăn nhất sau đó là các cách chơi và chiến lược chơi. Mình sẽ nói lần lượt từng từ việc đăng ký cho đến cách làm việc với Net và chiến lược chơi tối ưu cho từng cách . Có khả năng bài viết sẽ rất dài nên các bạn chú ý đọc những bài sau.

Tổng thể gồm có 3 phần chính 

* Đăng ký Network 
* Cách làm việc với Net 
* Chiến lược chơi cho từng cách làm khác nhau. (Qan trọng) 

Các cách chơi gồm : 
+ Site Network chơi giao thông thực (không cheat) 
+ Site Network chơi giao thông thực và cheat (Kỹ thuật tách Net) 
+ Site offer cheat 
Do site offer rất khó làm giao thông thực nên chỉ còn cách cheat . Không như site Net có thể chơi nhiều cách hơn vì nó có nhiều ưu điểm hơn. 

3 phần này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong từng cách làm nên các bạn chú ý cách làm của mình như thế nào thì đi theo chiến lược của cách đó. 

I . Đăng ký Network 
Dù bạn chơi theo cách nào thì cách đăng ký vẫn mang một mục đích chung là làm thế nào để Net chấp nhận (approve). Nhưng với từng cách chơi khác nhau thì sự lựa chọn Net phải khác nhau. Vì sao lại có điều này. Ví dụ khi bạn cheat không thể reg những Network lớn vì nếu bạn có reg được thì khi làm cũng bị lock net . Vì sao vậy ? Các network lớn làm việc rất nghiêm túc , họ có được sự tin tưởng của nhà sản xuất với sự trang bị nhiều công cụ chống gian lận nên các bạn sẽ không cheat được những Net này nhưng nếu bạn chơi theo cách 1 giao thông thực thì nên reg các net này vì sẽ không có scam ở đây. Đó là những net rất uy tín. Nếu bạn chơi giao thông thực mà bị scam thì nó đã không còn chỗ đứng như bây giờ phải không nào ? Thế còn các bạn cheat thì reg những net nào ? Vì sao phải chọn những net này để reg. Khi bạn cheat được đó là net đó đồng ý cho bạn cheat (Đồng minh) hoặc người ta không dùng các công cụ chống gian lận. Những net này thuộc loại trung và loại nhỏ. Làm thê nào để biết những net loại trung và loại nhỏ hay bất cứ một net nào ? Có lẽ điều quan trọng nhất là dùng alexa.com . Như vậy có thể biết được lượng giao thông trên net đó từ đó sẽ biết nó nằm ở vị trí nào. Dạo này ai nói chuyện với mình cũng nói lock net lớn quá đành phải die site. Cái này có nhiều lý do và cũng có nhiều cách làm để tránh thiệt hại. Ở Vn chúng ta có lẽ cheat vẫn là con đường nhiều người đi nên các bạn chú ý cách chơi này. Nó có sự ảnh hưởng rất lớn đến offer VN. Mình nói chi tiết ở chiến lược chơi từng cách. Giờ thì các bạn hãy chuẩn bị Đăng ký network. 

Đăng ký Net khâu chuẩn bị là quan trọng nhất. Những tài liệu cần khi reg net. Với info us thì dùng VPN (sock sống lâu) để đăng ký 5$/tháng. Còn info việt thì cứ vậy chinh chiến. Nhưng các bạn đều chuẩn bị những tài liệu như nhau với cả hai info. Ưu thế của info us hay canada là gì ? Có địa thế hợp lý hơn vì ngành công nghiệp này phát triển ở 2 nước này, ngôn ngữ , cách làm , reg net dễ hơn. Với info việt khó reg hơn nên đòi hỏi vất vả hơn và chuẩn bị nhiều tài liệu hơn. Không như us chỉ gọi điện nói chuyện vài câu là ok. Info việt cũng có nhiều cách nhưng các bạn hãy xem mình phải chuẩn bị gì nào.

- Một info hoàn chỉnh : 
+ Email chuyên nghiệp dạng ( affiliates@mydomain.com) 
+ Name 
+ Địa chỉ (một địa chỉ dễ đọc dễ hiểu| sn – đường phố|) Thành phố , bang, nước 
+ Công ty (nếu có thì để còn không hãy để tên name) 
+ Phone (hãy để phone làm việc – nếu nhờ ai đó gọi điện hay nghe để phone người đó) 
+ AIM (lập một tài khoản để hỗ trợ trong việc đăng ký cũng như làm việc với Net) 
+ How did you hear about Us ? (Seach , forum … nếu đăng ký qua link giới thiệu thì để link website đó.) 
+ website (web site của bạn đi đăng ký) 
+ kiểu website (site stype) website 
+ Site Description : Miêu tả website của bạn (tài liệu cần làm ) 
+Site Views/Month (tỷ lệ truy cập trong tháng) Đặt bước này rồi tính tỷ lệ click và conversion 

Category (tùy chọn) 
Payment Threshold (để giới hạn dưới cho anh được pay J ) 
SSN/Corp ID#/ABN (info us thì điền vào còn việt N/A hoặc bạn nào có thì điền vào) Tin tưởng hơn. 
Make Payment To (chọn cá nhân hay công ty là do bạn) 
Additional Payment Options (us thì tùy chọn còn VN thì chọn paypal hoặc chọn check để sau làm việc) Chọn paypal thì check email
 . 
Payee's Name (for Check) Tên nhận tiền 
Trên đây là những điều căn bản nhất mà bạn phải làm. Còn chủ yếu phải chuẩn bị trả lời một số câu hỏi phụ mà các bạn phải chuẩn bị tài liệu cho hợp lý. Mình chỉ nói tiếng việt ví dụ còn các bạn phải sáng tạo thêm. 

Dưới đây là một số ví dụ: 
+ What Instant Messenger do you use? AIM 
+ Describe Your Site/Traffic : Bạn phải miêu tả về website của mình (lập khi nào, cam kết gì , cách làm việc, hệ thống làm việc, nhân viên, công nghệ…) Thường thì sẽ có trong phần about us. 
+ Is this account for incentive traffic? : Khi bạn nói về giao thông đến website những thông số đó là cơ sở cho câu hỏi này. Nếu bạn chọ có thì sẽ bị hỏi tiếp và bạn phải miêu tả thêm những cách làm khác để có giao thông còn nếu chọn không thì thôi. 
+ If yes, describe the incentive ? Câu trả lời bên trên chọn có “yes” 
+ Marketing Methods : Bạn có thể chọn nhiều cách với khả năng của mình nếu chơi traffic thật còn nếu cheat thì bạn tùy chọn những phươn thức sau ( seach , banner, ppc pay per click (google adwords hay facebook dịch vụ và nhiều nhà cung cấp khác) SEO. Email , forum , social network…) 

+ How long have you been an affiliate marketer? Một câu hỏi mang tính thời gian và kinh nghiệm làm marketing online của bạn. Hầu như các network cần kinh nghiệm 1,5 năm trở lên nên bạn hãy lựa chọn đúng nhé. 
+ In what countries do you currently promote offers? Hiện tại bạn thúc đẩy những offer ở nước nào ? hãy chọn Mỹ us 
+ What networks do you work with? Nếu có câu hỏi này thì bạn trả lời sao khi mình đã làm với net nào rồi thì cho người ta tên domain và manager của bạn . Thế còn site mới thì sao ? Nói dối vẫn là cách hay nếu nói không thì “ ngại “ quá denie chắc rồi. Theo mình thì nên nói dối. Nếu chưa biết một site nào đó thì liên lạc với mình để có tên site và manager site đó. 

+ How do you generate traffic : Giờ thì bạn chọn những phương thức nào để có giao thông cho website đây. Theo mình thì nên chọn PPC và banner vì hai cái này sẽ cho phép bạn chơi được nhiều offer và chủ yếu là được chấp nhận đã còn khi làm việc rồi thì đơn giản hơn nhiều. 
+ If you drive email traffic, please explain how you obtain your data:

Tốt nhất là chọn không. Vì cái này rắc rồi lắm khi bạn chọn email marketing để làm giao thông cho bạn. Nó liên quan đến điều lệ spam và sự cho phép của list email của bạn. Nếu bạn nào có đủ khả năng thì miêu tả cho họ thấy nhưng hãy cẩn thận nhé. 
+ Additional Information we should know ? Một câu hỏi mở mang tính chất bạn có thể nói thêm gì ? cung cấp gì thêm cho họ ? Với câu hỏi này thì sao đây ? Phải nói chứ ! Nói thì họ mới hiểu hơn về mình và họ biết là mình đang nhiệt tình với họ. Thế giờ thì nói gì đây ? Có còn gì nói cho họ không để họ dành niềm tin hơn với mình ? Mình mong muốn gì ở họ ? Mình ví dụ vài câu tiếng việt nhé rồi các bạn từ đó mở rộng ra . 

“ Tôi cảm thấy rất vinh hạnh để trở thành một nhà xuất bản của bạn. Tôi là một nhà tiếp thị online với 3 năm kinh nghiệm. Tôi đã có một kế hoạch chi tiết để có nguồn giao thông thường xuyên và đặc biệt là kinh nghiệm chuyển dổi từ nguồn giao thông đó. Tôi sẽ trở thành một trong những nhà xuất bản hàng đầu của bạn trong thời gian ngắn nhất. Nếu bạn muốn biết thêm bất điều gì xin vui lòng cho tôi biết. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ “ 

Đến đây với các câu hỏi phụ thì chưa hết nếu bạn nào gặp phải tính huống mà không có ở trên nếu chưa giải quyết được thì pm mình nhé . Và bây giờ chúng ta còn phải chuẩn bị tài liệu gì để reg Net ? Có lẽ đây là tài liệu quan trọng nhất với những info việt. 
- Email : Nội dung email là vấn đề rất quan trọng . Người Mỹ hay Canada làm việc khác mình. Sẽ không có thời gian cho những email dài lê thê đâu và cũng không có thời gian dể dịch những email không đúng ngữ pháp , ngôn từ lộn xộn, nội dung không phù hợp nội dung, không đúng quy cách gửi hay đơn giản chỉ là một tiêu để. Các bạn phải đặc biệt chú ý đến những vấn đề đó nhé. Mình sẽ có một bản email cụ thể trong cách reg cho các bạn xem form của nó và cách viết theo ngôn ngữ như thế nào. Giờ thì các bạn cũng đã có một số công cụ để đăng ký. Now let’s go ! 
Nào giờ chúng ta đi đăng ký sau khi đã chuẩn bị xong những tài liệu cần thiết . 
Chú ý : Trước khi đăng ký với những site mới ra phải làm traffic cho site . site có google page rank tốt hay alexa page rank càng thấp càng tốt. 


- Cách đăng ký cho info US. 
Tài liệu kết hợp gồm: VPN , AIM, Email , Drop và info của bạn. 
- Cách đăng ký cho info việt : Email, AIM, Phone 
1 Chọn Network -> Publisher -> Điền đầy đủ thông tin-> Submit hoàn thành. 

Dù nhiều bạn đã biết những mình cho một mẫu form đăng ký cho các bạn chưa biết xem. 

Sau khi đăng ký hoàn thành có nhiều Net sẽ thông báo cho bạn comfirm email và kích hoạt. Bạn vào email của mình và kích hoạt. Trong email mà Net gửi đến có thể có những thông tin mà bạn sử dụng như số điện thoại, địa chỉ , manager , aim, email support. Với những thông tin này bạn có thể chọn để liên lạc với Net. 

Với info US các bạn làm theo các bước sau: 
- Chọn thời gian đăng ký phù hợp : Vì khi bạn làm việc với drop bên us thì phải chọn thời gian đăng ký để phù hợp trong việc xác nhận phone. Thời gian các state của Mỹ có độ chênh lệch với VN nên phải biết drop đang sống ở bang nào và bang đó chênh lệch thời gian với VN mấy tiềng. Ví dụ State MO chênh lệch với VN 12h. 6h sáng của mình là 6h tối của họ. Nếu bạn đăng ký ban ngày thì là ban đêm của họ nên việc nhận phone mà Net có thể gọi về cho drop là rất khó . chẳng may vào 3-4 h sáng của họ thì sao. Nên cái này phải đặc biệt chú ý. Sau khi đã chọn thời gian và lên lịch ok giữa hai người thì bạn đăng ký bình thường sau đó gửi thông tin cho drop về net mình đăng ký hoặc hai người có thể dùng chung 1 email và bạn sẽ đánh dấu * cho net cần drop nghe hay gọi điện. Và ngay sau khi bạn xác nhận kích hoạt email, nếu có email sup cho Net thì nên viết cho họ 1 email để tỏ lòng nhiệt tình của mình. Giờ trong việc reg net của info us cần gì nữa ? Đó là những thông tin mà drop cần có để có thể nghe và gọi cho Net. 

Chú ý: Với những bạn làm việc có sự kết hợp với đối tác bên Mỹ cần một số chú ý sau : 
Tùy theo mối quan hệ của bạn với drop mà có cách làm việc khác nhau vì mỗi người đều có mối quan hệ riêng như người thân , quen biết, người VN hay nước ngoài. Đặc biệt người nước ngoài cần chú ý đến vấn đề scam . Làm thế nào để giảm thiểu scam cho mình. Làm ngon rồi có nhiều tiền rồi drop ôm trọn số tiền đó là chuồn J thế thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này. Để có thể nắm đằng chuôi thì có nhiều cách cho các bạn. Ví dụ như sau :

Nắm chắc chắn thông tin của người ta: địa chỉ - phone- ssn hay tax ID. Tài khoản ngân hàng. Với những thông tin này bạn sẽ điều tra và biết có chính xác không hay có phần gian lận. Nếu chính xác rồi thì tiếp tục làm việc. Nếu có scam thì vấn đề không hay là dành cho người ta . Với cư dân Mỹ ai cũng sợ cơ quan thuế IRS. Với bất cứ điều gì liên quan đến thuế là họ sẽ sợ ngay. Đây là tâm lý chung. Với cơ quan thuế này bạn sẽ lấy lại được tiền cho bạn hay drop của bạn sẽ là người phải chịu sự trả giá lớn. Vậy bạn làm gì ? 
Với những thông tin chính xác của drop bạn sẽ làm được nhiều thứ và có thể hôm nay lướt mạng với thông tin đó thì hôm sau cơ quan có thẩm quyền US đến tận nhà người đó rồi.(Có nên làm không nhỉ ?) Hầu như khi các bạn làm việc với drop người nước ngoài họ sẽ không khai thuế cho nhân viên (bạn) hay đối tác. Vì làm thế này thì bạn quản lý mọi thứ chỉ có thông tin là của người khác. Nếu IRS biết có người bên nước ngoài hỗ trợ làm mà không khai thuế thì có vấn đề rồi hơn nữa người nước làm cùng dưới dạng đối tác thì cũng phải đủ tiêu chuẩn do cơ quan này đặt ra. Đó là vấn đề cuối cùng mà bạn có thể làm cho bõ tức. Còn cách tốt hơn là gì ? Khi đăng ký bạn check pay qua paypal. Với thông tin người đó bạn có thể lập 1 tài khoản paypal ngon lành và sau khi chuyển tiền thì ok rồi . Việc của bạn giờ là ai scam ai ? Nếu bạn nhận hết tiền và chuyển về VN thì công việc của bạn cũng không xuôi đâu. Bạn phải chi phí thuế cho người ta và lương cho họ nữa đúng không? Còn nếu check bằng tài khoản ngân hàng của họ cũng được nhưng bạn cần có sự tin tưởng trong tài khoản này. Đó là một số chú ý về tiền còn dưới đây là một số chú ý về công việc 

- Nói đến công việc thì sao ? Nếu drop của bạn đã hiểu biết về hệ thống này thì quá ngon rồi chỉ việc làm thôi . Còn nếu chưa hiểu thì bạn phải đào tạo. Giờ thì bạn có gì rồi ? Không phải nhấc điện thoại lên và drop nói tôi muốn hợp tác với anh (network) là xong đâu ? Tỷ lệ denied rất cao với lý do không biết nghe hay trả lời điện thoại của drop. Vâng gọi được là tốt rồi nhưng gọi mà không đúng thì còn tệ hơn là không gọi. 


Sau đây là tài liệu để nghe gọi điện thoại cho drop bên US cũng như các bạn dùng info Việt đăng ký nếu các bạn phone xác nhận. Chủ yếu là hướng làm việc. 

Mình sẽ viết một số tình huống bằng cả Việt và tiếng Anh - giải thích. 

Gọi 

- “Hi, I’ve just signed up as an affiliate, and I want to talk to an affiliate 
manager to get me approved” 

+ Sau khi gặp được người ra quyết định. 

- When you’re on the line with an Affiliate Manager, tell him/her you’ve just sent in your application and you would appreciate if he can get you approved as soon as possible so that you can send traffic. 

+ Họ gọi về cho bạn or drop. 

Answer your phone with Hi this is "Your name" from "Your business" - This just makes you look pro. 


Have a professional voicemail - Hi this is "Your name from your company" I am either not at my desk OR am on the phone. Leave your name number and a breif message and I will get back to you. 


Đây là cách hướng dẫn để bạn trở thành chuyên nghiệp. Hãy nhớ khi trả lời như trên. Một nhà chuyên nghiệp làm việc sẽ khác rất nhiều. 


Cách trả lời Big Net 

Thường thì họ sẽ có một hoặc hai câu hỏi như sau: 

They might ask you a few simple questions like how did you find them, how do you drive traffic, what offers do you plan to run with them etc... 


+ Nếu họ hỏi làm thế nào để biết về họ thì bạn có thể trả lời 

- Tell them your fellow members from Ai đó (forum , seach …) recommend them. A couple of members there are having some success with their offers and you’re planning to test some of those offers with your traffic. 

Hãy nói cho họ biết là mình biết về họ bằng cách nào ? Có quá nhiều câu trả lời nhưng nếu bạn đăng ký dưới một link giới thiệu thì nói tên website đó nhé. 

+ Nếu họ hỏi là kế hoạch và giao thông của mình thì bạn có thể trả lời (Mình mua giao thông) 

Tell them you’re a ppc marketer and you do direct to merchant pay per clicks. 

Có thể nói với họ “ Tôi có một tài khoản Google Adword và tôi là một nhà tiếp thị Net – I am PPC marketer. (PPC - pay per clicks.) 


Hoặc bạn có thể nói thêm về cách lây giao thông của mình như : Quảng cáo bằng Banner , Tiếp thị bài viết 

- Rồi có thể tóm lại “ Tôi tin vào sự thành công của kế hoạch của tôi và hợp tác với Bạn lâu dài” 

+ Và nếu họ hỏi mình là người mới thì bạn có thể thừa nhận là người mới trong lĩnh vực này và nói luôn với họ mình là một PPC marketer và Mình sẽ là chi nhánh hàng đầu của họ trong 5 tháng. 

+ Nếu họ hỏi - What "Verticals" or Offers do you promote? 

Anything that converts, then go into some that you have promtoed in the past. I like to say Health, Entertainment, and Biz Opp. Make sure you have a few of these rehearsed before hand. 

Bất cứ điều gì bạn có thể liệt kê cho họ như Sức khỏe , thuốc lá , bảo hiểm , mỹ phẩm … 


Note : (A few CPA networks (normally bigger players in the market) will send you an email requesting some information before they will approve your application.) 

Nếu gặp những Net này thì bạn gửi email cho họ về cách lấy giao thông của mình. Họ sẽ yêu cầu một sô câu hỏi cụ thế cũng gần giống như khi reg Net. Nhưng họ đòi hỏi detail . Không vấn đề đã có nội dung câu hỏi thì câu trả lời nằm trong tầm tay. Ví dụ cho các bạn một Net email về cho bạn như sau : 

Thank you for applying as a Publisher for Mazzel Media. Before I can approve your account we need to collect the following information. 

Could you please complete the questions below ASAP? 

1. What type of traffic do you have access to? Display, Incent, Email, Search etc? 

2. What are your strongest markets (North America, Europe, LATAM etc)? 

3. What are your strongest verticals (Education, Dating, Health, Finance, Mobile etc)? 

4. Are you looking for a specific offer? 

5. Do you work with any other Affiliate Networks? If so please specify. 

6. How long have you been active in the Affiliate space? 

7. If you were referred to us, please provide referrer’s name. 

8. Please provide your phone number, in case we need to call you. 


Kind regards, 
Dusko Alavanja 

Nào giờ thì sao đây. Dịch thôi và viết lại cho họ . Nói thật khả năng tiếng anh của mình cũng kém nhưng không vấn đề mình không biết thì có người khác biết. Đi tìm người cởi trói nào. Nội dung họ hỏi thế nào thì trả lời như vậy. 

Đây là một mẫu trả lời cho các bạn. Hãy nhớ rằng nó chỉ là mẫu thôi nhé. Hãy tìm hiểu thêm và viết như pro đó nhé 

Dear 
I write this to you to confirm my information. I have two years experience with online ads. With all the CPA I have done, I have a good conversion when I used pay per click . I prefer to work on insurance because I could get five hundred leads a month from network traffic. Right now, the U.S. is my main focus. I have work with some network such as (Một Net nào đó). I am very glad to hear you from www.offervault.com site. With (tên domain của bạn), I am the admin as well as the developer. These are some of my information. If you have any more question, I will be glad to provide to you. I hope to hear from you soon. 

Giờ thì các bạn có một số thông tin cơ bản để làm việc với drop hay phone cho Net. Các bạn cố gắng mở rộng hơn nhé. 

Giờ thì các info việt sẽ xác nhận việc đăng ký. 

Cũng có nhiều cách để xác nhận . Các bạn có thể không dùng gì nhưng tốt nhất là nên dùng và kết hợp một số cách như email , AIM, phone. 

Với Phone thì các bạn cũng có một ít tài liệu phần bên trên mình cấp cho drop . Còn chủ yếu là email. 

- Với việc xác nhận bằng email rất quan trọng. Cũng như mình nói bên trên từ phong cách viết , nội dung , ngôn ngữ … Các bạn nên chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Những yếu tố này sẽ giúp bạn có điểm nhiều hơn. Sau đây mình sẽ demo cho các bạn một mẫu viết email còn nội dung thì các bạn phải mở rộng vì có nhiều nội dung viết . email xác nhận khác với email cho manager vể việc nhận ID banner. 

Name : Người gửi 
Address : 
Email : 
April 05, 2011 
Name : Người nhận
Chức Danh 
Tên công ty 
Địa chỉ giao dịch 
Dear … 

I am writing to you to ask for reviewing my application I would like to be a part of your publisher network . Would you please take time to review my plans? I have experience in online marketing and I had a detailed plan to draw traffic to my website and especially the experience to increase conversion rate from that traffic source. I am appreciating any of your suggestion to my best experience. I believe that I will become your top affiliates a short time. Should you need further information please feel free to let me know. I would like to provide more information for your concern. 

I look forward to for your comments. 
Sincerely 
Name 

Còn nhiều mẫu email khác nữa . Ví dụ nếu bạn đăng ký được rồi nhưng trong khi làm việc với Network thì họ đòi hỏi bạn phải email cho manager của bạn để đề xuất danh sách offer (Name and ID) để làm thì phải viết thế nào ? Lát nữa đến phần làm việc với Network mình sẽ cho các bạn một demo. 

Ái chà ! Nhiều vấn đề quá ! Đang loạn nè. 

Trong phần reg Net của info việt nếu có AIM của Net sup thì cứ add vào nói chuyện chơi. Chat vài lần quen mà nếu không biết tiếng anh nhiều thì cũng đừng mất tự tin. Nhờ ai đó hay google.com hỗ trợ. Nếu có ai đó gọi điện được thì gọi. tài liệu các bạn đã có một phần rồi. Nói chuyện mới biết được họ yêu cầu gì. Thất bài chỉ là bài học để thành công thôi. Chuyện denied khi reg là bình thường. Hãy học cách chấp nhận thất bại thì mới có thể thành công. 

Các bạn hãy chú ý phong cách viết thư – ngôn ngữ của viết thư khác hẳn với viết thường . Hãy nhớ dấu chấm nhé. Sau dấu chấm là 3 lần space nhé. 

Trên đây là vẫn là tổng hợp nhưng các bạn đã có phương hướng rõ ràng khi reg Net. Hãy đợi mình viết tiếp về cách làm việc với Network và các cách làm và chiến lược làm trong bài viết sau . Sẽ nhanh thôi . Hãy tặng mình một comment dù bài viết thế nào đi nữa . Tiếp thêm sức mạnh để dành cho tất cả mọi người . Bạn yên tâm comment thoải mái không cần đăng ký. 

Do thời gian có hạn nên chưa up hết Các bạn tìm đọc các bài viết khác tại web của mình để biết các chiến lược chơi nhé. cachkiemtien#info 

Cảm ơn tất cả !

ST internet

OFFER

Xem tất cả»

HD sử dụng code Duy Mười

Xem tất cả»

NETWORK

Xem tất cả»

Kinh nghiệm Offer

Xem tất cả»