Mua code offer: LH 0979.634.222 |Skype: nguyenkhoihd | Facebook.com/khoimmo

Hướng dẫn sử dụng chức năng của Group code Duy Mười

Sơ đồ tổng quan chức năng code Duy Mười

Tài khoản Group (Phân chấp cho Supper, hoặc Sub - Cách gọi người quản lý trong offer)

Người quản lý Group có thể 

- Tạo, thêm sửa, xóa tài khoản cho member dưới Group mình quản lý
- Xem được thông tin, tài khoản, số tiền member trong Group
- Có thể Reset, cấp lại pass trực tiếp cho member khi quên hay mất password

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GROUP CODE DUY MƯỜI

CÁCH TẠO TÀI KHOẢN GROUP (Tạo Group)

Bước 1: Đăng nhập vào Admin với tài khoản được cấp khi mua code site offer theo đường dẫn
Tên miền của bạn/admin
VD: abc.com/admin
( Mặc định user và password là admin, các bạn có thể đổi sau đó)
Xem thêm: Cách đổi password Admin code offer Duy Mười

Bước 2: Sử dụng chức năng group bạn bấm vào chữ Group (đánh dấu đỏ) bên danh mục trái của bảng chức năng trong admin


Bấm vào nút Group đánh dấu đỏ để sử dụng chức năng quản lý theo Group trong code

Bước 3: Admin tạo cho chủ group 1 acc bằng cách bấm vào nút Creat Group


Bấm vào nút Creat Group để tạo tài khoản Group

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin vào Form để tạo tài khoản:

Form điền thông tin cấp tài khoản Group

Điền các thông tin trong Form tạo tài khoản Group (Sup)
Quan trọng nhất là thông tin Usernam và password để chủ Group có thể đăng nhập
Khi tạo xong, Admin gửi User, Password cho chủ Group. Việc tạo Group hoàn thành


ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GROUP CHO NGƯỜI QUẢN LÝ GROUP


Bước 1: Chủ group đăng nhập account (tài khoản) được cấp bằng link
Domaincuaban/group
VD: abc.com/group (Thêm group vào sau domain của bạn).

Bước 2: Chủ group tạo cho mỗi mem 1 acc. Rồi cấp acc đó cho mem của mình

Chủ Group đăng nhập, bấm vào thêm thành viên để tạo tài khoản mới cho member do mình quản lý


Bước 3: Nhập các thông tin của thành viên (member)

Nhập thông tin trong From cấp tài khoản cho thành viên (member)


ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GROUP DÀNH CHO THÀNH VIÊN (MEMBER)

Bước 1: Thành viên (member) đăng nhập bằng tài khoản (account):
Domaincuaban/group
Ví dụ abc.com/group
Lưu ý: Mem đăng nhập cùng là link group giống chủ group.
Bước 2: Khi member đăng nhập thành công sẽ:
- Quản lý được toàn bộ account đã làm, số point, offer đã lead
- Điều quan trọng member đăng nhập sẽ có link REF (link giới thiệu, link làm việc để tính điểm cho mem). Mem phải lưu lại link này lại để làm offer, những account nào làm dưới link này sẽ thống kê vào account của mem đó

Link làm việc của mem khi mem đăng nhập thành công vào tài khoản được cấp

- Mem bấm vào danh sách Account để xem danh sách các tài khoản mem đã làm và để xem điểm 
* Các chức năng khác của account member (tài khoản thành viên)
+ Xem lịch sử thanh toán 
+ Đổi password
+ Gửi yêu cầu Cashout
+ Danh sách chờ thanh toán
- Quan trọng nhất vẫn là Ref làm viêc (đóng khung đỏ), sử dụng link này làm việc thì mem đó mới được tính điểm

Thanks !
Từ khóa tìm kiếm:

Kienthucoffer.com - Blog Authors Khôi Nguyễn - 0979.634.222