Mua code offer: LH 0979.634.222 |Skype: nguyenkhoihd | Facebook.com/khoimmo

Hướng dẫn đổi tiêu đề website, logo, dòng chữ chạy, add mã google analytic trong module System

Hướng dẫn đổi tiêu đề website, logo, dòng chữ chạy, add mã google analytic trong Module System code offer Duy Mười - V2

Bước 1: Đăng nhập vào admin với tài khoản được cấp khi mua site offer theo đường dẫn

Tên website/admin

Ví dụ abc.com/admin

Bước 2: Nhấn vào module  System như hình vẽ


Bước 3: Bấm vào Edit phía dưới cùng để vào chỉnh sửa các mục

Bấm Edit để vào chỉnh sửa các mục
Bước 4:Nhập thông tin các mục trong Form sau đó nhấn Submit phía dưới cùng để lưu lại thao tác


- Mục 1 điền tiêu đề website: Không dài quá 65 ký tự
- Mục 2,3,4 có thể không cần nhập vì không hiển thị ra ngoài
- Mục 7: Copy cả đoạn mã theo dõi trong Google analytic để chèn vào (Xem video để rõ hơn)

Thay đổi dòng chữ chạy và logo Network
Bấm vào HTML để chuyển sang chế độ HTML để thay đổi dòng chữ chạy


Sau đó sửa dòng chữ chạy như khung được đánh dấu


Để xóa ảnh Network cũ kích trực tiếp vào ảnh, ấn xóa. Up ảnh mới ấn vào nút up hình ảnh như hình dưới

Kích vào nút hình ảnh để upload ảnh khác

 Với phần footer phía dưới làm tương tự

Bước 5: Bấm Submit để lưu lại công việc và những thay đổi đã làm 


Xem thêm video để rõ hơn
Từ khóa tìm kiếm:

Kienthucoffer.com - Blog Authors Khôi Nguyễn - 0979.634.222