Mua code offer: LH 0979.634.222 |Skype: nguyenkhoihd | Facebook.com/khoimmo

Hướng dẫn reset ip code offer Duy Mười

Hướng dẫn Reset IP Code offer Duy Mười

Bước 1: Đăng nhập vào admin với tài khoản được cấp khi mua site offer theo đường dẫn

Tên website/admin

Ví dụ abc.com/adminBước 2: Nhấn vào module ResetIP như hình vẽ
Bước 3: Chọn khoảng thời gian bạn muốn Reset IP


Như trong hình bạn có thể reset từ ngày 01-11-2012 đến ngày 22-11-2012 bạn sẽ nhập như sau:

Start Date: 2012-11-01
End Date: 2012-11-22

Bạn nào muốn nhập thêm thời gian thì nhập như hình vẽ

Bước 4: Bấm Run để hoàn thành việc Reset IP


Từ khóa tìm kiếm:

Kienthucoffer.com - Blog Authors Khôi Nguyễn - 0979.634.222