Mua code offer: LH 0979.634.222 |Skype: nguyenkhoihd | Facebook.com/khoimmo

Hướng dẫn fix lỗi lead đúp điểm code offer v2 Duy Mười

Bạn nào đang dùng code v2 code DuyMuoi bị lỗi lead đúp điểm khi làm offer, khắc phục như sau:
Bước 1: Tải file fix lỗi
Link tải: Liên hệ Fb.com/nguyenkhoihd
Bước 2: Upload file tải về lên thư mục gốc trên host ( Public_html)
Bước 3: Giải nén file đã upload để hoàn thành việc fix lỗi
Lưu ý file tải xuống đã ở dạng file nén, các bạn chỉ việc tải về và upload lên, giải nén ko chỉnh sửa gì thêm
Từ khóa tìm kiếm:

Kienthucoffer.com - Blog Authors Khôi Nguyễn - 0979.634.222